Card image cap
Zastřešení

Třetí kruh kvality nejen formálně zastřešuje celý systém řízení kvality tím, že doplňuje další klíčové procesy společnosti a vytváří předpoklady pro certifikaci podle normy EN 15224:2016, ale dává celému úsilí o trvalé zlepšování strategický směr.

Třetí kruh kvality je tedy zaměřen na celou společnost a realizaci její vize.

Card image cap
Procesní mapa

Řízení kvality podle EN 15224 vyžaduje i řízení všech procesů ve společnosti.

Řada z nich je pod kontrolou již z předchozích kruhů kvality. V této fázi dochází k jejich doplnění a především o vzájemné provázání tak, aby společnost byla strategicky řiditelná – tedy aby strategické cíle a dílčí politiky byly provázaně promítány do souvisejících oblastí, a to na všech úrovních řízení.

Card image cap
Příručka kvality

Příručka plně využívá systémů nastavených v předchozích fázích a provazuje je na úrovni celé společnosti. Není tak pouze dokumentem, ale současně je systémem, který podporuje řízení společnosti jako celku na strategické úrovni.

Implementace tohoto kruhu je vždy individuální podle potřeb společnosti a zahrnuje i pre-audit nebo i vlastní audit podle zmíněné normy.