Card image cap
Odkud začít

Většina systémů řízení kvality ve zdravotních službách postupuje shora dolů - od angažovanosti vrcholového vedení přes střední management až po vlastní výkonné pracovníky.

Tento postup může sice vést k jednorázovému zavedení systému kvality, který je možné ověřit certifikací. Ale z podstaty věci nevede k trvalému zlepšování procesů a často končí v záplavě dodatečné administrativy a finančně náročných recertifikací.

Card image cap
Cesta zdola

Metodika QAC je jedinečná tím, že dává důraz na vlastní provedení zdravotních výkonů. Tedy začíná tam, kde jiné systémy končí s dechem.

Východiskem je exaktní popis výkonů a současně i exaktních metod, které objektivně kvalitu provedení výkonu měří.

Card image cap
Až nahoru

Teprve po zapojení klíčových participantů - sester jako vykonavatelek výkonů, a vrchních sester jako garantů kvality těchto výkonů, jsou do zlepšování vtahovány další organizační struktury.

Nejprve střední management, který vytváří podmínky pro kvalitní výkony na jednotlivých pracovištích, a následně vrcholový management, který definuje správné strategické zacílení.