Card image cap
Co vyžaduje norma

Kvalita zdravotních služeb je definována normou EN 15224 , která poskytuje rámec pro řízení kvality v oblasti zdravotnictví a pomáhá organizacím v této oblasti zlepšit kvalitu svých služeb.

Požadavky této normy byly aplikovány na poskytovatele zdravotní péče v těchto odbornostech 913, 925 a 926.

Skutečná kvalita zdravotních služeb však nespočívá pouze ve formálním naplnění požadavků zmíněné normy, ale ve skutečném prosazení požadavků kvality v celém systému řízení společnosti tak, aby jejich výsledek byl prokazatelný a měřitelný.

Card image cap
Co vyžaduje praxe

To však vyžaduje nikoliv jednorázové nastavení takového systému řízení shora, ale roztočení spirály zlepšování, do kterého musí být vtaženy primárně zdravotní sestry jako faktické vykonavatelky zdravotních výkonů a vrchní sestry jako garantky kvality.

A následně management zdravotnických zařízení jako ten, který definuje cíle, vytváření předpoklady pro jejich naplnění a je schopen kontrolovat jejich dosahování.

Tedy účinné a trvalé vtažení zdravotnických pracovníků všech úrovní výkonu do řízení kvality na všech pracovištích poskytovatele.

Card image cap
Prokazatelnost kvality

Předpokladem pro roztočení měření kvality je exaktní popis, jak příslušný zdravotní výkon provádět. To definuje Standardní ošetřovatelský postup (SOP), který byl pro daný výkon vytvořen odbornou společností a je pravidelně revidován tak, aby reflektoval nové poznatky a nejlepší praxi.

Každý takto definovaný výkon má také přesně definována kritéria, podle kterých je možné posoudit kvalitu jeho provedení. Kritéria mají adekvátní metody jejich zjišťování (např. pozorováním, dotazem na pacienta, kontrolou dokumentace atd.), která umožňují vrchní sestře objektivně posoudit kvalitu výkonu.